Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Komunikaty

23 lutego 2014 19:07 | Komunikaty

Uwaga!! Konkurs szkolny - zachęcamy do wzięcia udziału!

Biblioteka szkolna wraz ze Szkolną Kasą oszczędności organizuje konkursy :

 

Gdybym był bogaty….

Cele Konkursu:

            ·          inicjowanie wydarzeń związanych z oszczędzaniem

            ·          propagowanie w szkole członkostwa w SKO

            ·          zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

            ·          rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości

Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do biblioteki szkolnej utworu dotąd niepublikowanego o tematyce :

”Gdybym był bogaty…” w formie opowiadania lub bajki.

 • Objętość pracy nie powinna przekraczać 1 stronę formatu A4
 • Utwór należy opatrzyć pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasa). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do 15 marca 2014r. w bibliotece szkolnej (w godzinach jej otwarcia)

 

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa.

 

 1. 2.      Konkurs plastyczny

 

Banknoty Baśniowej Krainy

 

Cele konkursu

 • Prezentacja własnej twórczości plastycznej inspirowanej banknotem.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.
 • Inspirowanie do pracy twórczej.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • Popularyzacja idei związanej z oszczędzaniem.
 • Popularyzowanie wiedzy o banknotach.

Adresaci konkursu:

Uczniowie szkoły podstawowej klas I- III

 

Zasady Konkursu

1. Uczestnik w ramach konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca powinna przedstawiać „Banknoty Baśniowej Krainy”

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

5. Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do dnia 15 marca  pracy konkursowej podpisanej na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) do szkolnej biblioteki.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatorów na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) ogólne wrażenia estetyczne.

 

 1. 3.      GRAFICZNY

 „Skarby SKO”

Cele konkursu :

 • propagowanie w szkole członkostwa w SKO
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, plastycznych i informatycznych
 • rozbudzanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia
 • zastosowanie grafiki cyfrowej
 • promowanie biblioteki w środowisku szkolnym  
 • promowanie czytelnictwa

Adresaci konkursu:

Uczniowie gimnazjum klas I-III

Zasady uczestnictwa :

 • Konkurs skierowany jest do indywidualnych uczniów, jak i też do drużyn (maksymalnie w każdej drużynie 4 osoby).
 • Uczestnicy konkursu w formie papierowej(dowolną techniką, format A4 lub A3) lub w formie prezentacji mulitmedialnej przygotowują przewodnik po „skarbach”, czyli gromadzą informacje dotyczące szeroko rozumianego słowa „skarb”; nawet w ujęciu metaforycznym (np. aforyzmy, złote myśli, cytaty o pieniądzach, skarbach, bogactwie, wypowiedzi sławnych ludzi na temat bogactwa, wiadomości, zdjęcia z mapami najbogatszych państw, cennymi przedmiotami w danym okresie czy regionie; skarby niematerialne itp.)

 

Warunkiem udziału w konkursach jest złożenie do dnia 15 marca podpisanej pracy konkursowej do szkolnej biblioteki. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca. Na uczestników konkursu i zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Przeczytano: 598 razy. Wydrukuj|Do góry