Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Aktualności

09 stycznia 2018 22:24 | Aktualności

Trwa konkurs "Pola Nadziei"

 

Cel konkursu:

- uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby i cierpienia ludzi chorych

- budowanie więzi międzyludzkich i przełamywanie oporów związanych z potrzebą niesienia pomocy ludziom ciężko i nieuleczalnie chorych

- uświadomienie dzieciom i młodzieży, że bezinteresowna pomoc człowiekowi choremu daje większy wymiar naszemu człowieczeństwu


Warunki konkursu

a) praca plastyczna – kartka pocztowa, optymistyczna w wymowie, o tematyce: „Bądźcie ludźmi wielkiego serca. Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich waszych braci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących”.

Dotyczy uczniów klas I- VI

Prace wykonane powinny być samodzielnie, dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszanie (bez gotowych zakupionych elementów) a kartce z Bristolu lub innego sztywnego materiału, złożonej na pół, która po złożeniu ma mieć wymiary 10,5x14,8 cm. Wnętrze złożonej kartki należy pozostawić puste. Prac nie podpisujemy.

b) praca literacka – poezja lub proza na temat : „Bądźcie ludźmi wielkiego serca. Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich waszych braci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących”.(Jan Paweł II)

Dotyczy uczniów klasy VII ,  II i III gimnazjum

Praca może posiadać formę dowolnego gatunku literackiego, powinna być napisana czcionką 11-12 w formie wydruku komputerowego i składać się maksymalnie z dwóch stron formatu A4.


Nie należy podpisywać prac.


Wszystkie prace po oddaniu będą podpisywane w osobnej metryczce dołączonej do pracy.


Prace należy składać do 16 lutego 2018r. u pani Renaty Sokół- Stasik

Przeczytano: 641 razy. Wydrukuj|Do góry