Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

religia

Nauczyciel: ks. Krzysztof Świerczek

Klasy: V, II, VI, IV, I, III, III, VII