Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

religia

Nauczyciel: ks. Rafał Gakan

Klasy: IV, VI, I, V, II, VII, III, VIII