Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

geografia

Nauczyciel: Janusz Dzik

Klasy: V, III, VII, VIII