Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

zajęcia komputerowe

Nauczyciel: Antoni Tarza

Klasy: VI, III, V, I, IV