Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

zajęcia techniczne

Nauczyciel: Piotr Placek

Klasy: V, VI