Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Przedmioty

język angielski

Nauczyciel: Dorota Podlasek

Klasy: V, III, II, VI, IV, I, VII, VIII