Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Kadra

Alicja Tworek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia dodatkowe KN, edukacja wczesnoszkolna