Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Kadra

Bożena Kochanowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne