Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

rok szkolny 2016/17

LOSY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

          W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Łękach Dolnych ukończyło 14 absolwentów. Spośród tej liczby 7 uczniów podjęło naukę w liceach  ogólnokształcących,  5 uczniów zdecydowało  się na naukę w technikum  mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Natomiast  2 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych najczęściej w zawodach; technik informatyk, technik elektronik, technik technologii drewna z aranżacją wnętrz, operator obrabiarek.

 

 

Rok szkolny

Liczba absolwentów

Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej

 

Ogółem liczba uczniów szkół średnich

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

2016/2017

 


14


5

35,7%

 


7

50%


2

14,3%


12

85,7%