Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

WYBÓR PATRONA SZKOŁY

 

Nasza szkoła przygotowuje się do nadania imienia. Zwracamy się do: nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły, absolwentów, całej społeczności- tych wszystkich- którym zależy, aby nasza szkoła uzyskała indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród  innych szkół do wyboru autorytetu, wskazania kto mógłby zostać patronem naszej placówki.

Zachęcamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu !

 „ Jakie imię powinna nosić nasza szkoła?”  

Wierzymy, że wybór patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję i będzie reprezentować nasza placówkę w sposób godny i wartościowy. Dawać przykład pozytywnych wzorów zachowań, a także kojarzyć się z krzewieniem dobra, mądrości i wiedzy.