Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie I- „Mali odkrywcy”

W dniu 12 marca w grupie starszaków odbyło się zajęcia otwarte dla rodziców. Głównym tematem zajęcia była :”Wiosna w wierszu i piosence”.

Zaplanowano również krótką  część artystyczną dla zaproszonych gości z okazji Dnia Kobiet. Zajęcia poprowadziła Bożena Kochanowska.

Przebieg zajęć :

 1. Przywitanie zgromadzonych gości.
 2. Rozmowa kierowana na temat przygotowanych zajęć oraz zmian w przyrodzie  wiosennej. Nawiązanie do nazwy miesiąca i przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 3. Słuchanie wiersza „Wiosna idzie” Ewy Szelburg-Zarembiny. Samodzielne wypowiedzi dzieci na temat treści utworu, wymienianie  nazw ptaków przylatujących na wiosnę – skowronek, bocian, jaskółka.
 4. Praca z ilustracjami przedstawiającymi zwiastuny nadchodzącej wiosny- „Co lubi wiosna”- zabawa słownikowa wzbogacanie słownika czynnego dzieci.
 5. Wyrazowa zupa”- zabawa dydaktyczna polegająca na wybieraniu napisów z garnka i odczytywaniu ich. Doskonalenie umiejętności czytania.
 6. „Ptaki do gniazd”- zabawa orientacyjno –porządkowa. Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy oraz orientacji w przestrzeni- szukanie gniazd- krążków.
 7. Piosenka na pożegnanie zimy –„Bałwanki trzy”- rytmiczny marsz w kole, śpiew piosenki.
 8. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Wiosna”. Dzieci rozwiązują zagadki i wybierają litery potrzebne do uzupełnienia krzyżówki. Wszystkie dzieci sprawdzają poprawność wypełnienia krzyżówki literkami. Wspólne odczytanie hasła- „Wiosna”.
 9. Zdania prawdziwe i fałszywe. Dzieci otrzymują paski papieru ze zdaniami o tematyce wiosennej oraz kartoniki z napisami  „Tak, Nie”. Mają za zadanie przeczytać zdanie i sprawdzić jego prawdziwość.   Przykłady:  Bocian ma zielone nogi. Krokusy to jesienne kwiaty. Marcowa pogoda jest bardzo zmienna. Wiosną sadzimy rośliny w polu i ogrodzie. Ptaki wracają do gniazd na wiosnę.
 10.  „Kukułka”- zabawa bieżna, liczenie i odwzorowywanie  ruchem zachowania dzieci. 
 11.  „Szukamy wiosennych kwiatów”- zabawa matematyczna, przeliczanie w zakresie 8, posługiwanie się cyframi. Dzieci otrzymują kartki z odpowiednią ilością kwiatów – przebiśniegi , krokusy. Układają równania matematyczne z przygotowanych cyfr i znaków, potem zapisują na swoich kartkach. Wspólna ocena wykonania zadań.
 12. Piosenka „Maszeruje wiosna”- wspólny śpiew przygotowanie dzieci do inscenizacji- „Wiosna i dzieci”, zakładanie przygotowanych przebrań dla żabek , bociana, sosny, szyszek świerszcza, zająca , marca i wiosny.
 13. Prezentacja inscenizacji dla gości. Zwracanie uwagi na odpowiednią dykcję, nagradzanie dzieci brawami.
 14. Krótka część artystyczna dla mam z okazji Dnia Kobiet – recytacja wierszy, śpiew piosenek „Marzec”, „Wiosna buja w obłokach”.
 15. Wręczenie mamom laurek i złożenie życzeń.
 16. Zakończenie zajęcia, pożegnanie gości.

Zajęcia otwarte u starszaków