Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Szkolny konkurs czytelniczy „Świat baśni H. CH. ANDERSENA”

Szkolny KONKURS CZYTELNICZY   


„Świat baśni  H. CH. ANDERSENA”

dla uczniów klas I i III szkoły podstawowej.

 

  

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łękach Dolnych

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi;
 • sprawdzenie stopnia znajomości wybranych baśni H. Ch. Andersena.

  

Regulamin konkursu

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I i III szkoły podstawowej.
 • Zadania konkursowe będą mieć formę pisemną.
 • Uczeń powinien wykazać się znajomością baśni „Królowa Śniegu”.
 • Konkurs  odbędzie się 19 marca 2018r (poniedziałek).
 • Uczestników konkursu należy zgłosić do organizatora konkursu do 16 marca 2018r. (piątek).
 • Prace oceni powołana komisja konkursowa.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

 

 

Organizator: opiekun biblioteki szkolnej,  Beata Guc