Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

KONKURS NA WIOSENNO-ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KLAS

REGULAMIN KONKURSU NA WIOSENNO-ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KLAS

 

 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

 

Cele konkursu:

  •  integracja zespołów klasowych
  • stworzenie w salach klimatu wiosennego oraz atmosfery świątecznej
  • wpajanie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne
  • motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Konkurs skierowany jest dla klas IV-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum.

2. Konkurs trwa od 19 marca do 28 marca 2018 roku.

3. Warunkiem przystapienia do konkursu jest udekorowanie sali ozdobami wiosennymi  i świątecznymi.

4. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów.

5. Ocenie podlegać będą:

- samodzielność wykonania ozdób,

- pomysłowość,

- wkład pracy,

- estetyka wykonania,

- oddanie klimatu wiosennego oraz atmosfery świąt,

- czystość i porządek w klasie

6. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Komisja konkursowa oceni wygląd klas 27 marca 2018 roku.

8. Klasa może otrzymać maksymalnie 30 punktów - po 5 w każdej kategorii.

9. Jury wyłoni dwie zwycięskie klasy – jedną z klas IV-VI oraz jedną z klasy VII  i gimnazjum.

10. Zwycięzcy otrzymają od organizatora konkursu nagrody oraz dyplomy.

 

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!