Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

SZKOLNY KONKURS "MAM TALENT"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "MAM  TALENT"

 

Organizatorem konkursu jest klasa V.

 

Cele konkursu:

 

  • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
  • Promowanie i odkrywanie nowych talentów
  • Motywowanie i budzenie wiary w swoje możliwości
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności
  • Podniesienie wśród uczniów poczucia własnej wartości


Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest dla klas 1-7 szkoły podstawowej, oraz 2-3 gimnazjum, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, wiersz, przemówienie, taniec, kabaret, plakat, origami itp.)

3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2018 roku na hali sportowej.

4. Wychowawca klasy wypełnia wraz z zainteresowanym uczniem kartę konkursową, kwalifikując w ten sposób kandytata do konkursu. Karty konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do  16 marca 2018 roku.

5. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy.

6. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

7. Talent uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawiciele uczniów.

8. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 0 do 5.

9. Po wytypowaniu finalistów, widzowie konkursu oddają swoje głosy na jedną z trzech wyłonionych przez jury osób. Każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos, wrzucając do przygotowanych pojemników otrzymany los.

10. Wygrywa uczestnik, który zebrał największą ilość głosów spośród publiczności.

11. Po krotkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.

12. Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby szkoły.

 

Zapraszamy do udziału w zabawie!