Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Szkolny konkurs wiedzy o Austrii dla uczniów klas VII, IIg i IIIg

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII oraz II i III gimnazjum.
2. Organizator konkursu: Katarzyna Jankosz – nauczyciel j. niemieckiego

3. Cele główne konkursu:
● Poszerzenie wiedzy związanej z Austrią
● Rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego

4. Cele szczegółowe konkursu:
● Przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów Austrii
● Poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej Austrii
● Zachęcanie uczniów do pracy nad poszerzaniem własnej wiedzy
● Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji

5. Zasady konkursu
● Konkurs będzie miał formę pisemnego testu w języku polskim oraz niemieckim. Ok. 75% testu stanowić będą zadania zamknięte.

● Zakres konkursu obejmuje podstawowe wiadomości z geografii, tradycji, zwyczajów, przemysłu, motoryzacji, historii oraz kultury tj. muzyki i literatury Austrii.

● Materiały do konkursu zostaną przesłane osobom chętnym w formie elektronicznej (proponowane linki do źródeł internetowych oraz publikacje elektroniczne)

● Zgłoszenia do konkursu wraz z podaniem adresu mailowego do p. Jankosz do dnia 26.01. Materiały konkursowe zostaną przesłane drogą mailową do 31.01. Konkurs odbędzie się 22.02.

● Przewiduje się nagrody za I, II i III miejsce.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!