Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Szkolny konkurs Poprawnej Polszczyzny

Regulamin Szkolnego Konkursu Poprawnej Polszczyzny1. Organizatorzy:

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego z Publicznej Szkoy Podstawowej w Łękach Dolnych: mgr Alina Barzyk i p. Justyna Mroczek.


2. Uczestnicy:


Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej.


3. Cel konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań lingwistycznych,
  • bogacenie zasobu leksykalnego uczniów, 
  • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • wyrabianie nawyku samokontroli,
  • integrowanie dzieci poprzez tywalizację mięzyklasową,
  • zachęcenie do korzystania ze słowników poprawnej polszczyzny.

4. Zasady uczestnictwa:

Termin zgłaszania uczestników - 31.10.2017r.
Termin konkursu - 06.11.2017r.


5. Zasady punktacji:

- za nieprawidłową formę użycia wyrazu 1 pkt karny,
- za jeden błąd ortograficzny lub interpunkcyjny 0,5 pkt karnego,
- pomyłka poprawiona niewłaściwie traktowana jest jako błąd,
- jeśli uczestnik chce poprawić błąd w napisanym wyrazie, musi przekreślić wyraz i u góry napisać wersję poprawną, 
- zwycięża uczestnik, który otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych,
- prace pozostają w archiwum organizatora.


6. Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.


organizatorzy:
mgr Alina Barzyk, mgr Justyna Mroczek