Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Konkurs plastyczny „11 listopada wolność w bieli i czerwieni”

 

REGULAMIN Konkursu plastycznego „11 listopada wolność w bieli i czerwieni”


     
   1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi
   
2. Cel konkursu:       
        * edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych
        * rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
        * wzmacnianie wiary we własne możliwości
* rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 
  3. Zasady i kryteria oceniania:
        * konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII SP oraz II i III gimnazjum
        * technika plastyczna dowolna - z użyciem barwy białej i czerwonej
        * format maksymalny A3
        * każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, klasa
        * kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne
        * prace należy dostarczyć do 03.11.2017r. do Pani Anny Kozioł


4. Wyniki konkursu:
   Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych : Klasy IV-VI oraz VII i klasy gimnazjalne


Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11.11.2017 r.