Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Szkolny konkurs „Czytam z banknotu jak z nut”

Regulamin szkolnego konkursu „Czytam z banknotu jak z nut”


Adresatami konkursu są uczniowie szkoły podstawowej  oraz II i III gimnazjum w Łękach Dolnych. Organizatorem jest Szkolna Kasa Oszczędności.

 Konkurs dotyczy historii, wartości i roli pieniądza, znajomości polskich banknotów.

Celem konkursu jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży świadomości oraz zainteresowań problematyką ekonomiczną, zachęcanie do samodzielnego podnoszenia wiedzy z zakresu wartości i roli pieniądza, modernizacji polskich banknotów, rozbudzanie ducha przedsiębiorczości, zwiększenie umiejętności wykorzystania spostrzegawczości w życiu codziennym.

Zasady realizacji:

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu wyboru i zadań otwartych 29 października w przeddzień Światowego Dnia Oszczędzania . Uczniowie (w  dwóch kategoriach: kl. IV-VI oraz VII SP, II i III gimnazjum) wykażą się znajomością banknotów o nominałach 10, 20, 50, 100, 200 i 500 zł. Ocenie podlegać będą  nazwy serii, rozmiar, zabezpieczenia, rozmieszczenie elementów graficznych na banknotach. W konkursie zwycięży osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki  (w przypadku takiej samej ilości punktów) w formie dwóch zadań otwartych o tematyce ekonomicznej).

W związku z organizacją konkursu (tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników) – dane osobowe uczestników będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb konkursu i związanych z nim działań organizatora: umieszczenie zdjęć i wyników na stronie internetowej i szkolnym Facebook.

Organizator (SKO) oczekuje na zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie do dnia 25 października do p. Ewy Szpak.