Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

"Mistrz Tabliczki Mnożenia"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

 

 ORGANIZATOR: Ewa Szpak - nauczyciel matematyki


 TERMIN:   29.09 2017r. w dniu ŚwiatowegoDnia Tabliczki Mnożenia

 

CELE KONKURSU:

  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
  • Inspirowanie do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych
  • Kształcenie umiejętności wykorzystania w praktyce rachunków pamięciowych, rozwiązywanie ciekawych, nietypowych zadań matematycznych
  • Możliwość sprawdzenia się uczestników konkursu podczas rywalizacji z rówieśnikami i radzenie sobie ze stresem

 

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA KONKURSIE:

  • Mnożenie i dzielenie pamięciowe w zakresie 1000
  • Prawa i własności działań na liczbach
  • Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem rachunku pamięciowego

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w ww. konkursie.

W konkursie może uczestniczyć dowolna ilość uczniów


 PRZEBIEG KONKURSU:

Na rozwiązanie testu konkursowego uczestnicy mają 30 minut.  Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoni zwycięzcę konkursu, który uzyska tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Zdobywca drugiego miejsca uzyska tytuł I Wicemistrza Tabliczki Mnożenia, a zdobywca trzeciego miejsca – II Wicemistrza Tabliczki Mnożenia.

W razie uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczniów przeprowadzona zostanie jednorazowa dogrywka.


 NAGRODY:

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.