Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

rok szkolny 2017/18

LOSY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
   ROK SZKOLNY 2017/2018

 

          W roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum w Łękach Dolnych ukończyło 13 absolwentów. Spośród tej liczby 3 uczennice podjęły naukę w liceach  ogólnokształcących.

Kolejnych 9 uczniów zdecydowało  się na trud nauki w technikum chcąc zdobyć  świadectwa dojrzałości i zawodu. Natomiast  1  uczeń kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczej szkole zawodowej. Wybrane przez uczniów zawody to:technik fotografii, technik przemysłu mody, grafik komputerowy, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, operator obrabiarek.

 

 

Rok szkolny

Liczba absolwentów

Rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej

 

Ogółem liczba uczniów szkół średnich

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

2017/2018

 


13


9

69,2%


3
23,1%

 

 


1

7,7%


12

92,3%