Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Spartakiada Przedszkolaków

 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych serdecznie zapraszają Przedszkolaków z Gminy Pilzno na


 SPARTAKIADĘ PRZEDSZKOLNĄ,

która odbędzie się 13 stycznia 2020 r.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Dolnych.


 

Celem spartakiady jest:
- propagowanie wśród dzieci z terenu Gminy Pilzno aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
- popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, rozwijanie wrodzonych predyspozycji i sportowych zainteresowań, wyzwalanie aktywności fizycznej,
- nauka reguł zdrowego współzawodnictwa,
pokazanie możliwości czerpania radości z życia poprzez udział w zabawach sportowych,


Więcej informacji o spartakiadzie znajduje się w regulaminie.

 

  Regulamin