Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele naszej szkoły brali udział w następujących formach doskonalenia się:

 1. szkolenie "Ewaluacja wewnętrzna w szkole",
 2. warsztaty "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego",
 3. warszaty dekoracji bożonarodzeniowych,
 4. kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna",
 5. konferencja "Pytaj, badaj, wnioskuj",
 6. studia podyplomowe z przyrody,
 7. kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 8. konferencja "Matematyka bez kompleksów. Jak uczymy i co jeszcze możemy poprawić",
 9. szkolenie "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym",
 10. warszaty metodyczne "YOUNGSTER Teacher Development Seminar",
 11. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 12. szkolenie "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii",
 13. konferencja metodyczna "Looking back and ahead - changes in the primary coursebooks"
 14. konferencja metodyczna "From chunks to structure: on the importance of środki językowe",
 15. konferencja metodyczna "Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?",
 16. konferencja metodyczna "Is that all there is? Boosting effectiveness in the  gimnazjum English classroom",
 17. warszaty "Tradycyjne i współczesne ozdoby bożonarodzeniowe",
 18. konferencja "Deutsch is fun! Deutsch is smart! Deutch is live! Nowoczesne nauczanie języka niemieckiego w obliczu zmian ustawowych",
 19. kurs "Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych",
 20. kurs "Opóźniony rozwój mowy - prawidłowe definiowanie, przyczyny oraz objawy",
 21. konferencja metodyczna "Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka",
 22. warszaty plastyczne, malarskie, tkackie w ramach projektu "Sztuka łączy pokolenia",

 

Zdobytą na konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach wiedzą i doświadczeniem, nauczyciele dzielili się na Radach Pedagogicznych, lekcjach otwartych, podczas prac zespołów przedmiotowych oraz zebraniach z rodzicami.