Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele naszej szkoły brali udział w następujących formach doskonalenia się:

 • konferencja metodyczna "Jak wspierać wszechstronny świat dziecka",
 • szkolenie "Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej",
 • kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna",
 • warsztaty "Obsługa tablicy interaktywnej e-Beam Edge i dedykowanych aplikacji",
 • kurs języka angielskiego (CNJA Edukacja) dla nauczycieli i rodziców,
 • warsztaty "Wespół w zespół, czyli uczmy i bawmy się jednocześnie",
 • szkolenie pracowników gimnazjum dotyczące elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez firmę VULVAN,
 • szkolenie "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego",
 • warszaty "Wszystko może być sztuką",
 • warsztaty - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według programu A. Faber i E.Mazlish "Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci chciały do ns mówić",
 • warszaty "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako praca zespołowa nauczycieli",
 • kurs doskonalący "Tworzenie programów przedmiotów ogólnokształacących",
 • warsztaty "W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu na lekcjach języka polskiego i historii",
 • warszaty ozdób świątecznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

 Zdobytą na konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach wiedzą i doświadczeniem, nauczyciele dzielili się na Radach Pedagogicznych, lekcjach otwartych, podczas prac zespołów przedmiotowych oraz zebraniach z rodzicami.