Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Projekt aktywnego wolontariatu „Wszystko może być sztuką”

                  Projekt „Wszystko może być sztuką „ przygotowywany jest z myślą o rozwijaniu twórczej postawy oraz wsparciu edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem bieżącego projektu, jest zaszczepienie w młodych ludziach zamiłowania do sztuki, z uwzględnieniem aspektów sztuki ludowej, zrozumienie i docenienie jej walorów, a także zapoznanie się osiągnięciami twórców z naszej okolicy. W myśl poczynionych założeń w zajęciach będą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas podstawowych i gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Łękach Dolnych. Planowany jest także udział dzieci z naszego przedszkola, oraz zainteresowanych rodziców.  Podstawowym wymogiem dla skutecznej realizacji projektu jest kompleksowe wyposażenie sali do zajęć plastycznych w niezbędne materiały tzn.: sztalugi, farby, pędzle, ramy, brystole, kredki, tusze itp. Sala ta będzie wykorzystywana również podczas zajęć plastycznych w ramach założeń podstawy programowej nauczania klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia będą się składać z szeregu spotkań warsztatowych, z których każde w formie zamkniętego panelu, dotyczyć będzie odrębnej techniki plastycznej. W trakcie spotkań uczestnicy w oparciu o nabytą wiedzę i przy pomocy wolontariuszy i osób prowadzących, będą przygotowywać własne prace w różnych technikach malarskich i rzeźbiarskich. Zajęcia połączone będą z zabawami improwizacyjnymi z wplecionymi elementami dramy. Na każdych warsztatach uczestnicy otrzymają nieodpłatnie, zakupione w ramach pozyskanych funduszy materiały plastyczne. Jako uzupełnienie i kontynuacje zajęć stacjonarnych planujemy zorganizowanie dwóch wyjazdów do miejsc bezpośrednio związanych ze sztuką. Pierwszy wyjazd zaplanowany jest do Muzeum Lalek w Pilźnie oraz do jego oddziału plenerowego w miejscowości Lipiny. Drugi do Galerii Wystawienniczej w Tarnowie. Wizyta w obu placówkach w sposób znaczący powinna wpłynąć na pogłębienie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Zamierzeniem naszym jest nie tylko stworzenie dzieciom możliwości nauki nowych technik malarskich i rysunkowych, czy niekonwencjonalnego kontaktu ze sztuką, ale również pobudzenie w nich stałej ciekawości i chęci pogłębiania nabywanej wiedzy, poprzez wizyty w ośrodkach kulturalnych. Chcemy także, aby poprzez kontakt z miejscowymi artystami, młodzież doceniła walory sztuki ludowej i krajobrazu Ziemi Pilźnieńskiej. Liczymy, iż dzięki własnoręcznie namalowanym pejzażom, szkicowaniu zabytkowych budowli z naszej „małej ojczyzny” wzmocnimy w uczestnikach poczucie tożsamości lokalnej. Kolejnym ważnym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, będzie wzbogacenie wiedzy uczniów na temat dorobku artystycznego znanych postaci związanych z Pilznem i okolicami. Za przykład może posłużyć tu min. twórczość Stanisława i Andrzeja Westwalewiczów.

Ewaluacja to konfrontacja środowiska z wykonanymi zadaniami na wszystkich zajęciach warsztatowych.  Jest to powód do zwrócenia uwagi na walory sztuki i pozytywnego ubarwienia rzeczywistości. Po zakończeniu każdego panelu planujemy prezentację wykonanych prac szerszej grupie uczniów, także z innych szkół, oraz gościom odwiedzającym naszą szkołę.

Projekt przygotowany został we współpracy z Fundacją Orange i nauczycielami naszej szkoły.

 Liderem projektu jest Kochanowska Bożena.

 Nauczyciele działający w ramach projektu to : Renata Sokół- Stasik, Anna Kozioł,  Katarzyna Jankosz ….

Jest to projekt aktywnego  wolontariatu dlatego też  wszystkie warsztaty z uczniami prowadzone są nieodpłatnie i po godzinach lekcyjnych. Dotychczas odbyły się już warsztaty plastyczne w klasie gimnazjalnej , w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zabawy plastyczne w przedszkolu z Rodzicami i ich pociechami……….Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich uczniów .