Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Dolnych wynikające z możliwości jakie daje rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.2 ust 1 (Dz U z 2017 r. poz. 1603).

 

 

 

 

 

Lp.

 

Data

 

1.

 

2.11.2018r.

 

2.

 

10.04.2019 r.

 

3.

 

11. 04.2019 r.

 

4.

 

12. 04.2019 r.

 

5.

 

15.04.2019 r.

 

6.

 

16.04.2019 r.

 

7.

 

17.04.2019 r.

 

8.

 

2.05.2019 r.