Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Gmnazjalnymi w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Dolnych wynikające z możliwości jakie daje rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1,2  (Dz U z 2017 r. poz. 1603.).

 

 

 

Lp.

 

Data

 

1.

 

18.04.2018r.

 

2.

 

19.04.2018 r.

 

3.

 

20. 04.2018 r.

 

4.

 

30. 04.2018 r.

 

5.

 

2.05.2018 r.

 

6.

 

4.05.2018 r.

 

7.

 

1.06.2018 r.